Alexander-asema Tietoinen Oy
Koulutie 4 A 2
35300 Orivesi
050-59 22 439
enni.lakkala@tietoinen.fi

2019 Perustyötä ja projekteja

Talvilukukkaudella opettajakoulussa opiskelivat:

Terhi Lehtimäki ensimmäistä lukukauttaan

Tiina Lähteenmäki viidettä lukukauttaan

Kaisa Maula toista lukukauttaan

Vastaavana kouluttajana toimi Enni Lakkala

Nimettynä assistenttina Seija Varkila

Talvilukukausi kulki erityisesti aloittavien opiskelijoiden perehdyttämisellä tekniikkaan, mutta projekteja oli myös äänenkäytöstä ja uinnista. Anatomian opetuksesta vastasi pääosin uusi assistenttimme Seija Varkila. Koululla vieraili yksi kouluun tutustuja helmikuun lopulla. Vierailimme Simmonsin Dart-proseduureihin ohjaavalla Anatomy of movement –kurssilla Helsingissä.