Alexander-asema Tietoinen Oy
Koulutie 4 A 2
35300 Orivesi
050-59 22 439
enni.lakkala@tietoinen.fi

Koulun toimintaohjeet

Kolme vuotta kestäviin, Finstatin valvomiin Alexander-tekniikan opettajaopintoihin sitoutuminen on suuri ajallinen, rahallinen ja tavoitteellinen valinta, siksi toiminnan kuvaus ja selkeät toimintasäännöt ovat tarpeelliset. Opiskelijan pitää lukea, ymmärtää ja hyväksyä nämä toimintasäännöt allekirjoituksellaan tehdessään sopimuksen koulutusvastaavan kanssa opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen.

Opiskelijaksi hakeutuminen

Alexander-tekniikan opettajankoulutukseen hakeutuvan tulee hankkia riittävä kokemus Alexander- tekniikasta (yksityistunteja, kursseja ja Alexander-tekniikan kirjallisuuden lukemista) yleensä opiskelijoilta vaaditaan noin 30 yksityistunnin ottaminen, jotta hän ymmärtää kuinka suureen muutosprosessiin on lähtemässä. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee käydä vähintään yhdellä yksityistunnilla ja haastattelussa pääopettajan luona. Ensimmäinen lukukausi on koeaikaa. Hyväksytyn opiskelijan tulee allekirjoittaa opiskelupaikan varaamisesta sopimus pääopettajan kanssa.

Opiskeluohjelman aikataulut yleisesti

Kolmen vuoden opiskelu jakaantuu yhdeksään lukukauteen, lukuvuodessa on kolme yhdeksän viikon jaksoa eli opiskelua on 27 viikkoa vuodessa. Kukin viikko käsittää 20 kokonaista tuntia (suomalaisen, 45 minuutin oppituntilaskentatavan mukaan 26,67). Työskentely on maanantaista perjantaihin 9-13.30 (arkipyhät voivat muuttaa tätä hiukan) päivällä pidettävä 30 minuutin ruokatauko ei kuulu kouluaikaan. Kolmen vuoden opiskelun aikana kokonaisia tunteja tulee 1620 (oppitunteina 2160) eli vuodessa 540 (747 oppituntia). Lukukausien puolivälissä on vapaaviikko ja lukukausien välillä 1-3 viikon loma. Lukuvuosien välillä on pidempi kesäloma.

Kolmen vuoden opinnoista ensimmäinen vuosi tähtää oman käytön (the use of the Self) tiedostamiseen ja koordinoituun muuttumiseen Alexander-prinsiippien pohjalta. Ensimmäisenä vuonna luodaan oman käytön perusta opetustyötä varten. Toinen vuosi painottuu opetustyön ohjattuun harjoitteluun ja oman käytön tiedostamisprosessin syvenemiseen. Kolmannen vuoden teema on itsenäistyminen opetustyöhön ja oman muuttumisprosessin jatkaminen läpi elämän jatkuvaksi tiedostamisprosessiksi. Opiskelu on käytäntöpainotteista.

Edelliset vuodet

Lukukaudet 2022

Talvilukukausi

3.1.-29.1. viikot 1-4
30.1. -13.2. Hiihtoloma/lukuloma
14.2.-18.3. viikot 5-9

Kevätlukukausi

28.3.-29.4. viikot 1-5
30.4.-8.5. Kevätloma/lukuloma
9.5.-13.5. viikko 6
14.5.- 22.5. lukuloma
23.5.-10.6. viikot 7-9

Syyslukukausi

12.9.-14.10 viikot 1-5
15.10.-23.10 Syyslom/lukuloma
24.10.-19.11. viikot 6-9

Lukukaudet 2023

Viikot
Talvilukukausi
2.1.-6.1.1
9.-13.1.2
16.-20.1.3
23.-27.1.4
Lukuviikko 28.1.-5.2.
6.2.-10.2.5
13.2.-17.2.6
20.2. - 24.2.7
27.2.- 3.3.8
6.3. -10.3.9
Loma 11.3.-19.3.
Kevätlukukausi 2023
20.3.-24.3.1
27.3. -31.3.2
3.4. - 6.4. 3 (-1 päivä)
12.4.-14.4. 3 (+ 2 päivää)
17.4.-20.4.4
24.4.- 28.4.5
Lukuloma 29.4.- 14.5.
15.5. - 17.5. 6 (+ huhtikuulta 2 päivää)
22.5. - 26.5.7
29. 5. - 2.6.8
5.6.- 9.6.9
Kesäloma 10.6. - 4.9.
Syyslukukausi 5.9.-10.11.2023
5.9. -9.9.1
11.9.-15.9.2
18.9.-22.9.3
25.9.-29.9.4
2.10. - 6.10.5
Lukuloma 7.10.- 15.10.
16.10. - 20.10.6
23.10. - 27.10.7
30.10. -3.11.8
6.11. - 10.11.9

Opiskelupäivän lukujärjestys (ma-pe)

9.00-10.30 lyhyet henkilökohtaiset vuorot (turns)
10.30-11.00 tutkivat kokeilut (games)
11.00 -11.30 teetauko
11.30-12.00 luennot ja F.M. Alexanderin kirjojen lukeminen
12.00-13.30 pienryhmät (groups) ja lyhyet vuorot, perjantaisin projektit

Lisäksi jokaisen opiskelijan on mahdollista saada yksi erillinen yksityistunti lukukaudessa koulutusvastaavalta sovittuna aikana koulupäivän jälkeen.

Koululla on lähiopetuksen lisäksi noin 100 oppituntia/lukuvuosi etätehtäviä. Kirjallisuuden lukemista lukulomilla, kommentointia ja pienten kirjallisten ja suullisten töiden valmistelua.

Finstatin valvoma koulutus

Orivedellä annettava Alexander-tekniikan opettajankoulutus on Finstatin (Suomen Alexander- tekniikan opettajat ry) valvomaa. Uudet opiskelijat liittyvät Finstatin opiskelijajäseniksi koulutuksen alussa ja valmistuttuaan ovat kelpoisia opettamaan Alexander-tekniikkaa Finstatin luvalla ja liittymään alan opettajayhdistyksiin. Opiskelijat maksavat jäsenmaksunsa Finstatiin yhdistysten ohjeiden mukaisesti. www.finstat.fi

Moderointi

Moderoinnin tarkoitus on saada riippumatonta ulkopuolista arviointia opiskelijan kehityksestä. Moderointi tehdään yleensä 6:nnella ja 9:nnellä lukukaudella. Moderaattori työskentelee kunkin opiskelijan kanssa 30-60 minuuttia ja antaa palautetta opiskelijalle ja koulutusvastaavalle. Moderointi on luonteeltaan ohjaavaa eikä moderaattori voi estää opiskelijan valmistumista. Valmistumisesta päättää koulutusvastaava yhteistyössä assistentin kanssa.

Moderointi ei siis ole koe, jossa opiskelija onnistuu tai epäonnistuu. Moderaattorit katsovat 6:nnella lukukaudella muun muassa opiskelijan tapaa käyttää itseään ja arvioivat opiskelijan tietoisuutta Alexander-tekniikasta jatkuvana oppimisprosessina. 9:nnellä lukukaudella modeaattori arvioi opettajaharjoittelijan tietoisuutta tämän omasta käytöstä samalla kun opettajaharjoittelija työskentelee oppilaan kanssa. Opiskelijat vastaavat moderoinnin kuluista, ne eivät sisälly koulumaksuun, Finstat tukee moderointikuluja korkeintaan opiskelijoiden jäsenmaksujen verran . Koulun moderaattorina toimii MSTAT, HoT Karen Wentworth Lontoosta. Moderointipäivistä ilmoitetaan ilmoitustaululla ja tiedotetaan suullisesti etukäteen. Jokaisen opiskelijan on oltava ainakin yksi päivä paikalla sinä aikana, kun moderaattori vierailee koululla.

Maksut

Opetuksen järjestämiseksi täytyy olla varmuus riittävästä opiskelijamäärästä käytännön kulujen kattamiseksi (assistenttiopettajat, vierailevat opettajat, vuokrat, opetusvälineet ja materiaalit) Opintomaksu on 2000 € + ( ALV 24 %, 480 €) = 2480 € lukukautta kohti eli 7440 € lukuvuodessa.. Koulumaksut pysyvät saman suuruisina koko koulutuksen ajan. Mikäli kuitenkin koulu alkaa saada valtion tukea jossakin vaiheessa, maksut voivat muuttua. Toistaiseksi koulu toimii yksityisellä pohjalla.

Alexander-tekniikan opettajakoulu, Orivesi on instituutio, joka ei pyri tavoittelemaan voittoa. Opintomaksuista syntyvät tulot käytetään opettajien palkkaukseen sekä opetusvälineiden, - materiaalien ja opetustilamaksujen kattamiseen. Koska opettajavierailut täytyy aikatauluttaa opetusohjelmaan ennakkoon, on tärkeää tietää myös opiskelijamäärä kyseisellä lukukaudella ennakkoon. Tämän vuoksi opiskelijan tulee antaa kirjallinen ilmoitus kahdeksan viikkoa ennen lukukauden loppua, jos hän haluaa keskeyttää opintonsa kokonaan tai määräajaksi tai vaihtaa toiseen opettajakouluun. Jos opiskelija haluaa vaihtaa opettajakoulua, hänen täytyy täyttää uuteen kouluun vaadittava koulunvaihtolomake.

Lukukausimaksut on maksettava ennakkoon. Laskujen eräpäivät ovat kaksi viikkoa ennen kunkin lukukauden alkua. Lukukausimaksuja ei palauteta mistään syystä, koska ne ovat Alexander- tekniikan opettajakoulun toiminnan perusta eikä niitä voi siirtää ajallisesti toiselle lukukaudelle.

Ensimmäinen lukukausi on kokeilujakso, jolloin opiskelija tai koulutusvastaava voi peruuttaa opiskelijan osallistumisen opettajankoulutukseen. Erottamisen syinä voivat olla esimerkiksi alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena oleminen kouluaikana, häiritsevän epäsosiaalinen käyttäytyminen tai yleinen opiskelurauhan rikkominen. Erottaminen tai irtisanoutuminen tulee tehdä viimeistään ensimmäisen lukukauden viimeisellä viikolla. Jos opiskelija hyväksytään opiskelijaksi kokeilujakson jälkeenkin, koulu on valmis järjestämään opettajakoulutuksen valmistumiseen asti.

Osallistuminen

Koulu on käytäntöpainotteinen, siksi päivittäinen osallistuminen opiskeluun on edellytys Alexander-työn oppimiseen. Opiskelijoiden tulee merkitä läsnäolonsa osallistumislistaan päivittäin. Jos poissaoloja tulee enemmän kuin viisi päivää lukukaudessa, täytyy poissaolot korvata lisäviikoilla, joista laskutetaan erikseen senhetkisen lukukausimaksun viikkomaksu.

Valmistuminen ei ole automaattista yhdeksän lukukauden osallistumisen jälkeen. Jos opiskelija ei ole saavuttanut riittävää tietotaitotasoa omasta käytöstään huolehtimiseksi, Alexander-tekniikan ymmärtämiseksi ja opetustyön harjoittamiseksi, koulutusvastaava voi vaatia lisäharjoittelua, josta veloitetaan senhetkisten lukukausimaksujen mukainen viikkokorvaus. Jos kouluttusvastaava näkee lisäharjoittelun tarpeelliseksi, hän kertoo siitä mahdollisimman varhaisessa opintojen vaiheessa.