Alexander-asema Tietoinen Oy
Koulutie 4 A 2
35300 Orivesi
050-59 22 439
enni.lakkala@tietoinen.fi

Opiskelusopimus

Osallistuakseen koulutukseen, opiskelijoiden pitää sitoutua koulun sääntöihin allekirjoittamalla opiskelusopimus.

___________________ on hyväksytty Alexander-tekniikan opettajaopintoihin hakemuksen, haastattelun ja koulutusvastaavan kanssa pidettyjen yksityistuntien (vähintään yksi) ja aikaisemman Alexander-tekniikkakokemuksensa perusteella.

Opettajankoulutus perustui alunperin STAT:sta (The Society of Teachers of The Alexander Technique) 18.9.2009 annettuun toimintalupaan ja nyt Finstatin (Suomen Alexander-tekniikan opettajat ry) sääntöihin ja 27.7.2015 antamaan toimintalupaan. Opettajankoulutus kestää kolme vuotta, jokainen lukuvuosi sisältää kolme lukukautta (9 lukukautta kaikkiaan), jokaisessa lukukaudessa on yhdeksän opiskeluviikkoa, noin lukukauden puolivälissä, 3. - 5. viikon jälkeen, pidetään lomaviikko, lukukausien välissä on 1-3 viikon tauot, kesäloma on pidempi. Opiskelua on viitenä päivänä viikossa, neljä täyttä tuntia päivässä. Opettajankoulutuksen täysiä tunteja kertyy kolmen vuoden aikana 1620 (oppitunteina 2160). Jos opiskelija ei ko. aikana saavuta riittäviä valmiuksia Alexander-tekniikan opettajana toimimiseen pääopettaja voi edellyttää tai suositella lisäopintoja.

Opiskelu on käytäntöpainotteista, opetus on pääsääntöisesti yksilöllistä tai pienryhmissä tapahtuvaa. Pyrimme siihen, että opettaja-oppilas suhde on suurimmillaan 1:5. Opiskeluaikaan sisältyy myös luentoja, käytännöllisiä demonstraatioita ja anatomisten ja fysiologisten teemojen tarkastelua. F.M. Alexanderin kirjoja luetaan viikoittain ja käsitellään myös yhdessä muiden tekniikasta kirjoitettujen kirjojen tai siihen liittyvien lähteiden kanssa. Viimeisenä vuonna opetustyöharjoitteluun kuuluu itsenäisempi, mutta valvottu työskentely vertaisopiskelijoiden ja koulun ulkopuolisten harjoitusoppilaiden kanssa

Lukukausimaksu on 2480 € (sis.ALV 24 % 480 €) ja se pitää maksaa aina viimeistään kaksi viikkoa ennen lukukauden alkua Alexander-asema Tietoinen Oy:n pankkitilille Eräjärven säästöpankki, Orivesi, Suomi (IBAN FI4545001320044634, BIC koodi ITELFIHH). Ensimmäinen lukukausi on koeaika, jonka päätteeksi opiskelija tai koulutusvastaava voi perustellusti irtisanoa opiskelusopimuksen (ks. tarkemmin toimintaohjeet).

Opiskelijoiden pitää sitoutua opiskelijajäseniksi Finstatiin (Suomen Alexander-tekniikan opettajat ry) opettajakoulutuksensa ajaksi. Opiskelijoiden pitää antaa lupaus olla opettamatta ilman Finstatin opetuslupaa. Käytyään hyväksytysti opettajankoulutuksen ja valmistuttuaan opiskelijat saavat pätevöitymisestään todistuksen koulusta sekä Finstatin sertifikaatin Alexander-tekniikan opettamiseen. Valmistumisen jälkeen opiskelijat ovat oikeutettuja hakemaan varsinaisiksi jäseniksi Alexander-tekniikan opettajayhdistyksiin.

Päiväys Paikka Allekirjoitus, Enni Lakkala, koulutusvastaava

Olen lukenut ja ymmärtänyt tämän sopimuksen ja Alexander-tekniikan opettajakoulun toimintasäännöt, koulutuksen kuvauksen ja opiskelijamaksut ja hyväksyn ne. Sitoudun maksamaan lukukausimaksut aina viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavan lukukauden alkua Alexander- asema Tietoinen Oy:n pankkitilille, viestikenttään oma etu- ja sukunimi Eräjärven säästöpankki IBAN FI4545001320044634, BIC koodi ITELFIHH), Orivesi, Finland, ensimmäisen lukukauden opintomaksun ___________€ ennen __________ (kaksi viikkoa ennen lukukauden alkua)

Päiväys Paikka Opiskelijan allekirjoitus