Alexander-asema Tietoinen Oy
Koulutie 4 A 2
35300 Orivesi
050-59 22 439
enni.lakkala@tietoinen.fi

Opettajat

Koulun pääopettajana toimii MSTAT Enni Lakkala. Hän opiskeli Alexander-tekniikan opettajaksi vuosina 1997-1999 Dick Gilbertin Helsingissä pitämässä opettajakoulussa ja on toiminut valmistumisestaan asti päätoimisena Alexander-tekniikan opettajana. Hän teki vuoden mittaisen assistentuurin The Alexander Technique School of Cornwallissa 2006-2007, on toiminut Cornwallin lisäksi lyhyitä jaksoja vierailevana opettajana mm. Karen Wentworthin koulussa Lontoossa, Steven Hallmarkin koulussa Tukholmassa, Ilana Machoverin koulussa Lontoossa, Walter ja Dilys Carringtonin koulussa Lontoossa ja Elisabeth Langfordin koulussa Brysselissä.

Alexander-tekniikan opintojen lisäksi Enni Lakkala on valmistunut maisteriksi Tampereen yliopistosta pääaineenaan aikuiskasvatus ja sivuaineinaan äänenkäyttöön ja puheviestintään liittyvät opinnot. Enni Lakkala on toiminut Alexander-asema Tietoinen Oy:n päätoimen lisäksi mm. 9 vuotta Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen tuntiopettajana, 13 vuotta Oriveden Opiston päätoimisena puheviestinnän opettajana ja vuoden äidinkielen ja viestinnänopettajan sijaisena Pohjois-Pirkanmaan koulutusinstituutissa. Lisätietoja saat enni.lakkala@tietoinen.fi tai Mp. + 358 (0)50 59 22 439.

Koulun nimetty assistentti on Hannele Kiikkala, joka opiskeli Alexander-tekniikan opettajaksi Dick Gilbertin opettajakoulussa Cornwallissa (Iso-Britannia), v 2001-2004. Hän on opettanut pääasiassa Kangasalla, Tampereella ja Turussa. Myynnin ja markkinoinnin merkonomin tutkinto oli ensimmäinen etappi, mutta monivuotisen toimistotyön seurauksena kehittyneet niska-hartiaseudun vaivat johtivat Alexander-tekniikan pariin, aluksi kursseille ja myöhemmin opettajakouluun . Viime vuosina hän on laajentanut tieto-taitoaan täydentävillä hoitomuodoilla: shiatsu, vyöhyketerapia ja perinteinen kiinalainen lääketiede.


Vuoden 2013 alusta opettajakoulun anatomian ja fysiologian opettajana on toiminut Seija Varkila Kangasalta.

Seija tutustui Alexander-tekniikkaan 1993 Dick Gilbertin kursseilla ja tekniikka jäi nahan alle. Vuosittaiset kurssit ja yksityistunnit lisäsivät omakohtaista kokemusta ja johtivat 2010 vuoden alussa Orivedellä alkaneeseen alan opettajakoulutukseen. Hän valmistui Alexander-tekniikan opettajakoulusta marraskuussa 2012.

Seija on toiminut myös fysioterapeuttina vuodesta 1983 asti. Hän teki sitä työtä opiskeluaikanaan ja tekee edelleenkin molempia töitä ja soveltaa Alexander-tekniikkaa innokkaasti ja innovatiivisesti jokapäiväiseen elämäänsä. Seija tituleeraa itseään "elämän makustelijaksi".